Kunskap är en nyckel

Våra utbildningar och workshops riktar sig till dig som är yrkesverksam och möter barn och unga i ditt arbete eller till dig som är ansvarig för en verksamhet med och för barn och unga. Kanske arbetar du inom skola, fritidsverksamhet, socialtjänst eller HVB. De fokuserar på ämnen som barns rättigheter och barnkonventionen, hedersrelaterat förtyck och våld och lägger stor vikt vid praktiska redskap för att förebygga HRV bland barn och unga. Vi kan skräddarsy utbildningen efter er verksamhets specifika behov. Vi arrangerar även öppna föreläsningar, samtal, interaktiva workshops med rättighetsfokus och andra evenemang.

Fria zoner

Fria zoners ledarutbildning omfattar 4 heldagar. Kursen förbereder dig som yrkesverksam på att leda rättighetsbaserade och stärkande samtalsgrupper för unga med hjälp av metodmaterialet Fria zoner. Du får teoretisk kunskap om bland annat barns och mänskliga rättigheter och hedersrelaterat våld och förtryck. Du får träna på ett lösningsfokuserat förhållningssätt och praktiska verktyg för bemötande och stöd. FreeZone ger sedan kontinuerlig handledning i arbetet som zonledare.

Vill ni anlita Freezone?