Våra aktiviteter för unga skapar frizoner där en kan växa!

Digitala programmet FreeYou

FreeYou är ett digitalt program som lanseras den 1 maj 2017. Det består av 6 träffar och kan genomföras på en trygg plats som deltagaren väljer själv – allt en behöver är en dator eller en mobiltelefon.

Programmet är anpassat för unga som känner att de behöver redskap för att stärka sin självkänsla och hantera stress i vardagen.

Läs mer och anmäl dig redan nu, eller tipsa ungdomar i din närhet om FreeYou här!

Rättighetsverkstad

FreeZone håller interaktiva, deltagande workshops för barn och unga där rättigheter och jämlikhet är i fokus. Vi utgår främst från Barnkonventionen men anpassar rättigheterna efter målgruppens ålder och gruppens behov. Är du intresserad av att bjuda in oss till din arbetsplats? Skicka ett mail så kontaktar vi dig!

Fria zoner

Metodmaterialet Fria zoner har utvecklats av FreeZones grundare Johanna Salama och metodutvecklare Caroline Björkhoff. Det består av 12 alternativt 6 träffar och är anpassat för stärkande och rättighetsbaserade tjej- och killgrupper för ungdomar mellan 11 och 22 år. Metodmaterialet utgår från ett lösningsfokuserat och resursorienterat arbetssätt med bland annat värderingövningar, skalfrågor, forumspel, avslappnings- och andningsövningar. Deltagarna ökar medvetenheten om sina egna resurser, styrkor och egenvärde vilket stärker deras tro på sig själva och sin förmåga.

Vi arbetar med teman som rättigheter, positivt identitetsskapande, självkänsla, självförtroende, stresshantering, kärlek och relationer, kropp och sexualitet, normer och jämlikhet. Deltagarna erbjuds gemenskap, vuxenstöd och information om stödvägar.
Vill du bli zonledare? Eller anlita FreeZone för att driva en Fri zon på din arbetsplats?

Kärleken är Fri!/Det handlar om kärlek

Vi samarbetar också med Rädda Barnen i projekten Det handlar om kärlek och Kärleken är Fri där vi medverkar i den nationella samverkansgruppen, stödchattar på www.dinarattigheter.se och deltar i planering och genomförande av kärleksveckor där vi varje termin pratar om rättigheter och relationer med elever på skolor i tre skånska kommuner.

Är du intresserad av att bli zonledare eller har frågor om vår ungdomsverksamhet? Kontakta oss!