Gemensamt ansvar

Ofta är det första steget för att skapa hållbar, social förändring att kartlägga hur behoven för just er verksamhet ser ut. Det kan handla om att undersöka en målgrupps behov, hur det befintliga stödet ser ut, synliggöra tidigare framgångsfaktorer, brister i nuvarande verksamhet och prioritera vad som är viktigast att fokusera på.

Vi ger stöd i utveckling av rutiner och beredskap såsom handlingsplaner för att skapa goda förutsättningar för ett framgångsrikt våldsförebyggande arbete.

Läs FreeZones intervjustudie om behov hos och bemötande av nyanlända ungdomar

Den här rapporten är resultatet av en inledande behovsstudie som FreeZone genomfört under hösten 2016 och våren 2017. Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och har möjliggjorts med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Ett stort tack till alla ungdomar och yrkesverksamma som har ställt upp på intervjuer. Utan ert engagemang hade behovsstudien inte varit genomförbar.

Rapport – Behovsstudie av FZ

Anlita Freezone!