Fria zoner: ett metodmaterial för trygga gruppforum för unga

Metodmaterialet Fria zoner har utvecklats av FreeZones grundare Johanna Salama och metodutvecklare Caroline Björkhoff. Det består av 12 alternativt 6 träffar och är anpassat för stärkande och rättighetsbaserade tjej- och killgrupper för ungdomar mellan 11 och 22 år. Materialet är särskilt utvecklat för att nå och stärka ungdomar som begränsas på grund av hedersrelaterade normer och/eller förtryck. Metodmaterialet utgår från ett lösningsfokuserat och resursorienterat arbetssätt med bland annat värderingövningar, skalfrågor, forumspel, avslappnings- och andningsövningar. Deltagarna ökar medvetenheten om sina egna resurser, styrkor och egenvärde vilket stärker deras tro på sig själva och sin förmåga.

Vi arbetar med teman som rättigheter, positivt identitetsskapande, självkänsla, självförtroende, stresshantering, kärlek och relationer, kropp och sexualitet, normer och jämlikhet. Deltagarna erbjuds gemenskap, vuxenstöd och information om stödvägar.

Genom projektet Mitt liv min rättighet (2018-2021), finansierat av Arvsfonden, utvecklar vi nu metodmaterialet Fria zoner för att passa ännu bättre till samtalsgrupper för nyanlända barn och ungdomar. Bland annat skapar vi fler illustrationer och anpassar språket. Läs mer om projektet här!

Free You: ett stärkande digitalt program för unga

FreeYou är ett digitalt program som består av 6 träffar och kan genomföras på en trygg plats som deltagaren väljer själv – allt en behöver är en dator eller en mobiltelefon. Programmet är kostnadsfritt för dig som är ungdom.

Programmet är anpassat för unga som känner att de behöver redskap för att stärka sin självkänsla och hantera stress i vardagen.

Läs mer och anmäl dig!

Anlita Freezone!