Fria zoner: ett metodmaterial för trygga gruppforum för unga

Metodmaterialet Fria zoner har utvecklats av FreeZones grundare Johanna Salama och metodutvecklare Caroline Björkhoff. Det består av 12 alternativt 6 träffar och är anpassat för stärkande och rättighetsbaserade tjej- och killgrupper för ungdomar mellan 11 och 22 år. Materialet är särskilt utvecklat för att nå och stärka ungdomar som begränsas på grund av hedersrelaterade normer och/eller förtryck. Metodmaterialet utgår från ett lösningsfokuserat och resursorienterat arbetssätt med bland annat värderingövningar, skalfrågor, forumspel, avslappnings- och andningsövningar. Deltagarna ökar medvetenheten om sina egna resurser, styrkor och egenvärde vilket stärker deras tro på sig själva och sin förmåga.

Vi arbetar med teman som rättigheter, positivt identitetsskapande, självkänsla, självförtroende, stresshantering, kärlek och relationer, kropp och sexualitet, normer och jämlikhet. Deltagarna erbjuds gemenskap, vuxenstöd och information om stödvägar.

Genom projektet Mitt liv min rättighet (2018-2021), finansierat av Arvsfonden, utvecklar vi nu metodmaterialet Fria zoner för att passa ännu bättre till samtalsgrupper för nyanlända barn och ungdomar. Bland annat skapar vi fler illustrationer och anpassar språket. Under år 2020 släpper vi det nya metodmaterialet Nya zoner för unga som har erfarenhet av migration. Tack vare stöd från Socialstyrelsen kommer under nästa år också Digitala zoner som är ett webbaserat program för unga. Läs mer om projektet här!

Rättighetsworkshopar: kostnadsfritt för skolor i Skåne

Ge din skola en rättighetsboost! Boka en levande workshop med fokus på rättigheter till din skola eller liknande verksamhet. Workshoparna finansieras med medel från Arvsfonden och är kostnadsfria till och med år 2020. FreeZone erbjuder workshopar anpassade för både elever mellan 11 och 22 år och personal i skolan. Workshoparna behöver 1-2 timmar och har fokus på självreflektion och diskussioner omkring värderingar och rättigheter kopplade till ungdomars liv och vardag.

Kulturprojektet Världsberättarna

I FreeZones kulturprojekt utforskar och reflekterar ungdomar med erfarenhet av migration omkring rättigheter. Vi använder kreativa metoder och blandar olika uttryckssätt och berättarformer, som text och bild, form och färg, film och foto, musik och dans. Projektet avslutas med en utställning på flera platser och digitalt under år 2020.

Free You: ett stärkande digitalt program för unga

FreeYou är ett digitalt program som består av 6 träffar och kan genomföras på en trygg plats som deltagaren väljer själv – allt en behöver är en dator eller en mobiltelefon. Programmet är kostnadsfritt för dig som är ungdom.

Programmet är anpassat för unga som känner att de behöver redskap för att stärka sin självkänsla och hantera stress i vardagen.

Läs mer och anmäl dig!

Anlita Freezone!