I våra kommunsamarbeten samlas aktörer på olika nivåer för att stärka unga och förbättra den strukturella beredskapen

Vi samarbetar med fem skånska kommuner där deltagare från olika förvaltningar och yrkesgrupper inom exempelvis skola, fritidssektorn och socialtjänstens förebyggande verksamheter och chefer och rektorer bidrar till att förebygga hedersrelaterad problematik på flera nivåer.

Här kan ingå ungdomsverksamhet, utbildning och handledning, processtöd i utveckling av handlingsplaner samt uppföljning. Syftet är alltid att insatserna ska bidra till en långsiktig, hållbar utveckling och implementeras i kommunens ordinarie verksamhet.

Mellan år 2014 och 2017 driver FreeZone projektet Skånes Fria zoner som är finansierat av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Det är en stor satsning som görs för att förbättra livsvillkoren för ungdomar som har ett begränsat livsutrymme och lever med hedersnormer. Utvalda skånska kommuner erbjuds möjlighet att delta kostnadsfritt under projekttiden fram till september 2017.

Behöver din organisation hjälp med hållbara verktyg för att stärka ert arbete för barns rättigheter? Kontakta oss!