Föreläsning hedersrelaterat våld och förtryck och mänskliga rättigheter

Halvdagsföreläsning som varvar teori med praktiska övningar och diskussioner omkring utmaningar i den egna verksamheten. Vi pratar om allt från “vardagsheder” till tvångsäktenskap och könsstympning. Hur kan vi använda mänskliga rättigheter som stöd för att förebygga hedersförtryck i praktiken?

Föreläsning för personal som möter nyanlända med fokus på rättigheter och bemötande

Halvdagsföreläsning med fokus på kunskap om erfarenheter hos barn och unga på flykt och hur vi kan bemöta och ge psykosocialt stöd till nyanlända barn och unga. Hur kan yrkesverksamma använda stärkande och rättighetsbaserade verktyg för att skapa förutsättningar för bättre hälsa och inkludering i samhället?

Workshop jämställdhet och rättigheter med utgångspunkt i Barnkonventionen

En interaktiv workshop på 2 timmar där vi arbetar med Barnkonventionen och kopplar den till er specifika målgrupp. Hur tillgodoser vi barns och ungas rättigheter i vår verksamhet?