Utbildningar och handledning

Våra utbildningar och handledning riktar sig till dig som är yrkesverksam och möter unga i ditt jobb och dig som är chef för en verksamhet som har ansvar för barn och ungdomar.

Läs mer

Föreläsningar och workshops

Vi arrangerar öppna föreläsningar, samtal, interaktiva workshops med rättighetsfokus och andra evenemang.

Läs mer

Ungdomsverksamhet

Våra ungdomsaktiviteter är FreeZones hjärta. Vi leder workshops med rättighetsfokus och driver fria zoner – stärkande och rättighetsbaserade gruppforum för unga.

Läs mer

Kommunsamarbeten och helhetsinsatser

I våra kommunsamarbeten ger vi helhetsstöd i det strukturella utvecklingsarbetet för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Kartläggning och behovsanalys

Vi genomför undersökningar och behovsanalyser där vi identifierar styrkor och behov i er organisation för insatserna ska ge så bra resultat som möjligt.

Läs mer

Strukturell beredskap

Vi ger metodstöd till organisationer för stärkt samverkan och stöd i utveckling och implementering av handlingsplaner och checklistor för ett framgångsrikt förebyggande arbete.

Läs mer