Läs utvärderingen av Skånes fria zoner här!

  • 2017-11-15

FreeZone släpper en utvärdering av Arvsfondsprojektet Skånes fria zoner 2014 – 2017. Utvärderingen bygger på samlade erfarenheter från dessa tre år, statistik, utvärderingar av projektets aktiviteter samt intervjuer med involverade i satsningen. Här kan du läsa rapporten och se en film om projektets erfarenheter.

Behöver din organisation stärka arbetet för barns och ungas rättigheter och verka förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld? Ladda ner och läs rapporten för lärande exempel och inspiration!