Syskonrelationer

  • 2016-11-11

”Min syrra ska vara oskuld, typ hela livet. Jag skulle aldrig tillåta min syster att vara med nån kille. Jag kan ligga med tjejer och sen är det lugnt. Men om hon skulle göra det. Oj oj oj. Då får hon välja vilken dörr hon ska hoppa in i. Det finns fönster också.”

Ett återkommande tema i samtal med unga killar är relationen till en eller flera systrar – det här är ett utdrag från ett av dem. Att ”beskydda” tjejer och kvinnor i allmänhet och systrar i synnerhet är enligt många killar en viktig uppgift. Så viktig att den rättfärdigar hot om våld, skrämseltaktik och helt ojämställda maktpositioner där ett syskon tillåter och det andra får tillåtelse, eller inte. Flickor och pojkar som paradoxalt nog kanske har en nära relation och bor under samma tak, men i helt olika normsystem. Parallella världar i hedersnormernas komplexa universum. Hur kan vuxna bemöta ungdomar i detta? Här är några konkreta tips:

  • Utgå från våra grundläggande mänskliga rättigheter. Det är superviktigt för att inte avfärda, bagatellisera eller försvara ett förtryck.
  • Normkritik och ‘gender flipping’ – vänd på rollerna. Hur skulle det kännas om du var det andra syskonet?
  • Följ upp! Släpp inte taget utan ta det på allvar, oavsett om ungdomen tar tillbaka eller säger att hen skojade.
  • Sätt en spegel framför egna värderingar. Var kommer de ifrån? Hur kommer det sig att de ser ut så?
  • Prata om makt. Vad är det? Hur känns det? Vem har det? Hur?
  • Lyft fram det positiva med jämställda relationer. Hur kan syskon stötta och hjälpa varandra?