BOKA EN FREEZONE RÄTTIGHETSWORKSHOP
Nästa år blir barnkonventionen lag i Sverige. FreeZone erbjuder workshopar anpassade för både elever mellan 11 och 22 år och personal i skolan. Workshoparna har fokus på självreflektion och diskussioner omkring värderingar och rättigheter kopplade till ungdomars liv och vardag.

Hör av er så kommer FreeZones ungdomsledare Aliya Sabir ut till även er skola och håller i interagerande och stärkande samtal kring barn och ungas rättigheter.

Workshoparna finansieras med medel från Arvsfonden och är kostnadsfria för alla skolor i Skåne till och med år 2020.