Johanna Salama

Grundare och verksamhetsansvarig

Social entreprenör, utbildad socionom, vidareutbildad inom ledarskap och som lösningsfokuserad handledare och andningsinstruktör. 2013 blev Johanna utsedd till en av Reach for Changes sociala entreprenörer och grundade FreeZone. Hon startade innan dess även United Sisters på Fryshuset i Malmö och drev verksamheten i fem år. Under många år har hon arbetat med positivt förändringsarbete både individuellt och i grupp med fokus på tjejer och kvinnor med syfte att ge var och en redskap för att nå sina egna nycklar till välbefinnande och framgång.

Johanna är författare till boken Måndagsutmaningar och fått flera utmärkelser som Anna Lindhs minnesfondstipendiat 2011, Swea stipendium 2014, Årets yrkeskvinna Helsingborg 2015.

Linn Ehde

Projektledare och kommunikatör

Linn är utbildad inom journalistik och genusvetenskap och har en masterutbildning i globala studier. Hon har ett starkt engagemang i civilsamhället, med hjärtat i jämlikhetsfrågor. Tidigare har hon bland annat arbetat med forskning, utredning, samordning och kommunikation, bland annat på Malmö högskola och inom Region Skåne.

”Jag vill att varje ung människa ska ha lika stor möjlighet att utvecklas och känna sig trygg, lika stor möjlighet att själv forma sitt liv och identitet. FreeZone är en liten och dynamisk organisation som arbetar både på djupet och på bredden för att dessa idéer ska bli verklighet.”

Viktoria Nordén

Tf Verksamhetsledare

Viktoria är utbildad socionom och har under sina yrkesverksamma år på olika sätt arbetat med barns och ungas rättigheter. Hon har bland annat arbetat med utbytesprogram mellan olika länder och sänt ut volontärer i världen för att jobba med och för barns rättigheter. Under åren 2012-2016 bodde Viktoria med sin familj i Addis Ababa, Etiopien, för att arbeta med att utbilda ledare för den nationella kyrkan. I det etiopiska samhället kom hon i kontakt med många barn och unga vars rättigheter till ett liv i frihet ständigt förbisågs. Att leva i fattigdom och utanförskap, under hedersrelaterat förtryck, utsättas för könsstympning och få sina rättigheter kränkta är en vardag för många i landet. Efter hemkomsten till Sverige började Viktoria arbeta som utredande socialsekreterare i Lund.

“För att samhället i stort ska förändras krävs det att vi alla verkar för människors lika värde och jag är glad att få möjlighet att bidra till att ungas rätt till ett liv i frihet blir tillgodosedda i Sverige. I FreeZone finns en plattform för att påverka hur unga blir bemötta och hur deras rättigheter tillgodoses.”

Ebba Raij

Metodutvecklare

Ebba utbildar sig till människorättsvetare vid Lunds universitet och gjorde praktik på FreeZone hösten 2017. Nu arbetar hon med metodutveckling inom projektet “Mitt liv min rättighet”.

Varför sökte du praktik på FreeZone?
Jag har haft förmånen att växa upp i ett tryggt hem med många privilegier. Vetskapen om att det finns många som inte haft samma livsvillkor fick mig att vilja arbeta med mänskliga rättigheter. Jag bestämde mig för att vara med i kampen för ett samhälle där alla barn och ungdomar får leva i trygghet och i frihet. Att praktisera på FreeZone blev därför ett självklart val då de kämpar för att alla barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vad är det bästa med FreeZone?
Att FreeZone sprider kunskap om hur vuxna ska bemöta barn och ungdomar som riskerar att leva med hedersrelaterat våld, hot och förtryck. Många vuxna uttrycker att deras bristande kunskaper gör att de inte vågar ta tag i frågan, därför tycker jag att FreeZone:s arbete är väldigt viktigt!

Vad är det svåraste med praktikuppdraget?
Det är att hantera frustrationen som byggs upp inom mig när jag träffar ungdomar som mår dåligt och som får sina rättigheter kränkta dagligen, där de berättar att de inte har någon vuxen runt omkring sig som vågar lyssna och hjälpa.