Tillsammans kan vi skapa ett jämlikt samhälle som värnar alla ungas rätt att tänka, känna, drömma och leva – i frihet och i trygghet.

FreeZone är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi verkar för att unga ska ha möjlighet att utvecklas och växa i trygghet, forma sin identitet och göra sina egna livsval. Vi arbetar för ett samhälle fritt från hedersrelaterat förtryck och våld. Genom att många aktörer på flera nivåer tar gemensamt ansvar skapar vi förutsättningar för att stärka ungas rättigheter i samhället – nu och i framtiden.

Vår vision är ett jämlikt och tryggt samhälle där varje barn och ungdom känner sitt värde och skapar sin identitet och sitt liv i frihet.

Vi arbetar för

Mänskliga rättigheter och barnrätt

Jämlikhet och jämställdhet

Positivt identitetsskapande

Stärkt självkänsla och bättre självförtroende hos unga

Psykisk hälsa

Integration

Vi arbetar mot

Social kontroll och begränsningar av ungas livsutrymmen

Känslomässigt och fysiskt våld och förtryck

Barn- och tvångsäktenskap

Könsstympning

Psykisk ohälsa och stress

Diskriminering

Medarbetare

FreeZone har ett team anställda och volontärer baserat i Skåne. Här arbetar bland annat socionomer, journalister och jurister.

Läs mer

Samarbetspartners

Våra partners gör det möjligt att stärka samhällets arbete för mänskliga rättigheter, jämlikhet och integration.

Läs mer

Media och opinion

En viktig uppgift för oss är att agera som megafon för barn och ungas röster.

Läs mer

Anlita Freezone!

FreeZone grundades 2013 av sociala entreprenören Johanna Salama

Johanna är socionom och hade länge arbetat för att hjälpa unga tjejer att stärka sin självkänsla. Hon såg att många flickor levde med kraftiga begränsningar som bland annat hindrade dem från att delta i fritidsaktiviteter efter skoltid, umgås med vänner och utveckla sin egen identitet. För att nå dessa ungdomar startade Johanna FreeZone och projektet Skånes fria zoner som verkar för att både ge ungdomarna en trygg, stärkande frizon i sin vardag och att stärka kommuners förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld.

Läs Johannas berättelse om hur allt började här!