”Mörkertalet är gigantiskt” – om skam och osynlighet när Astrid Schlytter föreläste i Helsingborg

  • 2016-10-21

dsc_0085FreeZone hade i veckan nöjet att organisera en föreläsning med forskaren Astrid Schlytter som nyligen kommit ut med en ny bok om pojkar och mäns heder. Boken har hon skrivit tillsammans med kollegan Devin Rexvid och den ger en samlad bild av både befintlig internationell forskning och deras egna studier från Sverige. Fokus är på pojkar och mäns roller som både offer och förövare i en hederskontext.

”Mörkertalet är gigantiskt”

Forskningen visar på hur osynliga pojkarna har varit i hedersdebatten och i tidigare studier om hedersrelaterat förtryck. ”Vi fick syn på pojkarna genom flickorna”, säger Schlytter om de ärenden som hon studerat där flickor omhändertagits i Sverige. Tidigare har detta material varit grund för forskning om flickorna – men även pojkar i deras närhet blev synliga när hon gick igenom det igen.

dsc_0099Många pojkar förväntas kontrollera sina systrar vilket innebär begränsningar även i deras egna liv. När de gör det blir de förtryckare, förövare, ibland våldsutövare –  och när de inte gör det blir de förrädare och förlorar sin status som man i det kollektivistiska systemet de lever inom. De blir också utsatta för tvångsäktenskap – precis som flickor. Men flickor förstår systemet på ett sätt som pojkar inte gör. De lever i två olika normsystem, men trots kontroll och skeva maktrelationer kan syskon stå varandra mycket nära.

”Varför går de inte?”

Vad kan pojkarna då göra? Och varför går inte fler av dem? Det har varit en central fråga för Schlytter som menar att det inte är en kamp om liv för pojkar på samma sätt som det kan vara för flickorna (med undantaget en pojke som är homosexuell då att komma ut kan riskera hans liv). Men något håller många av dem kvar i sina familjer och förväntade roller. Enligt Astrid Schlytter är det ofta kopplat till en djup skam som de präglas med av närstående under uppväxttiden. Men med skammen som gör ”den goda sonen” kommer ofta också självföraktet.dsc_0080

Pojkar riktar enligt forskningen ofta sin vrede och sitt självförakt mot kvinnor i sin närhet. Men Astrid Schlytter är tydlig med sitt budskap: ”Att hindra män från att förtrycka kvinnor är inte att förtrycka män!” Det är viktigt att pojkar får lära sig omsorg av andra män. Men utvecklingen går långsamt och hon tycker att många är alltför rädda för kritik i arbetet mot hedersförtryck.

Kompetens, verktyg och mod inom Socialtjänsten är en annan viktig nyckel. ”Hade socialtjänsten förstått hade vi kunnat förhindra två mord”, menar Astrid Schlytter och syftar till två av de
hedersmord som skett i Sverige, bland annat det på Abbas Rezai 2005. Det visar på vikten av att införa obligatoriska kurser om hedersrelaterat våld och förtryck i socionomutbildningarna – vilket enligt FreeZone är en av de viktigaste åtgärderna som måste till nationellt.

Här kan du läsa mer om boken och beställa den. https://www.studentlitteratur.se/#produkt//310452