Lär känna FreeZones volontär Stina

  • 2016-12-02

 

Stina är volontär på FreeZone där hon bemannar chatten på www.dinarattigheter.se. Stina är ursprungligen från Norrköping och har spenderat sina universitetsår i Uppsala, studerandes statsvetenskap, men har även gjort några avbrott för utbytesstudier i Tyskland och språkkurser i Frankrike. Sedan 2014 är hon bosatt i Malmö och arbetar med asylfrågor på svensk myndighet. I sitt arbete kommer hon i kontakt med personer från olika länder och kulturer, som befinner sig i utsatta situationer.

Varför är du volontär på FreeZone?

Jag bestämde mig för att engagera mig i FreeZone som volontär av en enkel anledning. Jag ser, bland annat genom mitt eget arbete men också genom att läsa statistik och nyheter, hur problemet med hedersrelaterat förtryck växer i Sverige och jag är förvånad över den okunskap som finns hos svenska myndigheter och samhället i stort. Att arbeta som stödperson i chatten känns meningsfullt eftersom jag upplever att jag på riktigt kan göra en förändring och påverka ungdomar genom att stärka deras självförtroende och självkänsla. Våra samtal är kanske ett litet, men ändå så viktigt, steg för att hjälpa personen att själv våga ta det stora steget och kanske bryta från den kontroll och det förtryck hon eller han lever under om det behövs.

Vad är det bästa med att stödchatta?

Det roligaste med att arbeta som stödperson är att känna att personen du chattar med tagit till sig av den information du lämnat och när personen i slutet av samtalet säger att hen mår mycket bättre och känner hopp inför framtiden.

Vad är det svåraste med volontäruppdraget?

Jag tror att det svåraste med detta uppdrag är att läsa av läget och ge rätt typ av stöd och information till en ungdom i varje enskilt fall eller situation som kan uppstå. Ibland har man väldigt kort tid att chatta, kanske för att personen sitter kontrollerad och inte kan prata så länge. På den korta tiden ska man hinna ge nödvändigt stöd för att den personen ska kunna känna sig lite mer stärkt och hoppfull, och våga fortsätta sin kamp efter vårt chattsamtal.

Om du fick bestämma – vad skulle du förändra i samhället för de ungdomar som drabbas av hedersförtryck?

Jag önskar verkligen att kunskapen om hedersrelaterat förtryck och våld ökade hos svenska myndigheter och i samhället i stort. Jag önskar också ett bättre samarbete mellan olika myndigheter och frivilligorganisationer, så att utsatta personer som väljer att ta steget och bryta sig loss från det förtryck som de levt under hela sitt liv kan erbjudas kontinuerligt och långsiktigt stöd.