Forskning

Rätten att själv få välja
Astrid Schlytter, 2004

Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholms stad.
Astrid Schlytter, Sara Högdin, Mariet Ghadimi, Åsa Backlund och Devin Rexvid, Stockholms universitet/Stockholms stad 2009

Mäns heder
Astrid Schlytter och Devin Rexvid, 2016

Om heder
Unni Wikan, 2009

Hedersrelaterad problematik i skolan. En kunskaps- och forskningsöversikt
Mehrdad Darvishpour, Pirjo Lahtenperä, Hans Lorentz
SOU 2010:84

Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps- och forskningsöversikt
NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid, 2010