Jag tackar Gud att mina föräldrar var utbildade och skyddade mig och mina syskon från könsstympningen

  • 2017-02-16

Photo: Unsplash.com

 

När Mariam var tre år gammal försökte hennes mormor kidnappa henne. Hon och hennes lillasyster skulle könsstympas men räddades undan övergreppet av sin barnflicka som tog hand om syskonen när deras pappa satt fängslad som politisk fånge. Deras mamma dog när Mariams lillasyster föddes.

Sedan händelsen, som Mariam inte själv har några tydliga minnesbilder från, har hon inte pratat om det eller diskuterat frågor om könsstympning generellt med varken pappa eller kvinnliga vänner från Etiopien och Eritrea.
– Jag fick veta om kidnappningen när jag var omkring 13 år av pappa och chockades över det han sa när jag först hörde det.
Men Mariam har haft funderingar ibland.
– När min mamma födde min lillasyster blödde hon mycket och jag har funderat om könsstympningen på henne kan ha påverkat.
När hon själv skulle föda sitt barn funderade hon på alla kvinnor som är könsstympade. Över om de könsstympade kvinnorna känner skam inför förlossningen bara för att de ser annorlunda ut.

För att bekämpa könsstympning tror Mariam på utbildning, upplysning och dialog om det tabubelagda ämnet. Utbildning förändrade hennes pappas syn på könsstympning och gjorde att han skyddade henne och systern.

De som tror på könsstympning tycker att det är smutsigt att inte könsstympas. En kvinna som inte är könsstympad har lust och kan bli otrogen sägs det, berättar Mariam.
– Man kan bli kallad för hora och ha svårt att få frierier om man inte är könsstympad.

Idag skulle hon själv skydda sina barn. Hon tycker att det är bra att regeringen i Etiopien har förbjudit könsstympning.
– Man jobbar aktivt i Etiopien mot könsstympning men det förekommer fortfarande. Och sen tycker jag att upplysning som till exempel det FreeZone gör är bra. Alla, men framför allt vuxna som inte kan läsa, behöver upplysas och prata om detta.

– Så otroligt bra att ni jobbar med en sån viktig fråga. Många av mina grannkompisar i Etiopien har råkat ut för könsstympning. Jag tackar Gud att mina föräldrar var utbildade och skyddade mig och mina syskon från det.

Mariam vill vara anonym och heter egentligen något annat.