Läs FreeZones intervjustudie om behov hos och bemötande av nyanlända ungdomar

  • 2018-01-31

Den här rapporten är resultatet av en inledande behovsstudie som FreeZone genomfört under hösten 2016 och våren 2017. Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och har möjliggjorts med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Ett stort tack till alla ungdomar och yrkesverksamma som har ställt upp på intervjuer. Utan ert engagemang hade behovsstudien inte varit genomförbar.

Rapport – Behovsstudie av FZ

photo: michael ramey via unsplash.com