“Hej, hur kan vi hjälpa dig?”

  • 2017-12-01

”Hej”

”Hej, hur kan vi hjälpa dig?”

(…)

Jag sitter på stödchatten på dinarattigheter.se och så här brukar ett samtal börja. Chatten är till för barn och ungdomar som lever begränsade liv till följd av hedersnormer. Som chattare upplyser jag om barnets rättigheter och om vilka stödvägar som finns. Den största uppgiften är dock att visa intresse och ge barnet en möjlighet att få prata ut. I många fall är det första gången barnet har vågat ta kontakt med en vuxen angående sin livssituation.

Många av barnen och ungdomarna som jag möter på chatten indikerar att de lever i en gråzon. Med gråzon menar jag att de själva inte riktigt vet om de är utsatta för hedersförtryck eller om det rör sig om vanliga tonårsbegränsningar. Därför försöker jag som chattare börja med att ställa öppna frågor som får ungdomen att själv reflektera över sin tillvaro.

Som chattare möter jag inte bara ungdomar som lever med hedersrelaterade begräsningar av olika slag. Jag möter också ungdomar som bland annat känner sig ensamma, som har funderingar kring framtiden och som lider av psykisk ohälsa. Det finns så många barn och ungdomar som går runt med jobbiga tankar som de aldrig får tillfälle att yttra. Därför anser jag att det är otroligt viktigt att dessa chattforum finns.

Som chattare kan jag känna en frustration när ungdomar berättar att de inte har någon att vända sig till. I flera fall uppger ungdomarna att ingen vuxen har satt sig ner och frågat hur ungdomen mår. Vi måste börja prata med våra barn och ungdomar. Vi måste visa att vi finns där för att lyssna och besvara frågor. Vi måste ge barn och ungdomar den trygghet som krävs för att de ska våga öppna upp sig. Inget barn ska behöva gå runt och bära på tunga hemligheter för att vuxna inte ser.

 

(Foto: Sergey Zolkin)