FreeZones grundare om hur allt började

  • 2016-06-03

Jag, Johanna Salama, grundare till FreeZone, startade och drev United Sisters Fryshuset Malmö i fem år. Under tiden kom jag i kontakt med en stor grupp unga tjejer som inte hade någon möjlighet att komma till vår stärkande verksamhet. En del kom under årets ljusa dagar, en del fick inte ens komma då. Jag stötte även på många andra yrkesverksamma som upplevde att de inte hade redskapen, kompetensen eller tryggheten i att stötta och hjälpa dessa tjejer. Då startade jag en tjejgrupp på en skola för utvalda tjejer som levde med ett starkt begränsat livsutrymme på grund av hedersnormer.

Vad jag fick ta del av där, gav mig kraften och övertygelsen om att jag måste göra något, inte bara för dessa flickor utan bidra till en samhällsförändring som påverkar alla dessa osynliga flickor i Sverige. De som med tyst och nedsänkt huvud går till och från skolan och sköter sig för att där hemma bli behandlad som en hund. Som något utan värde, som endast finns till för att i tysthet serva sina bröder och föräldrar. De som inte har en uns av möjlighet till identitetsutvecklande ihop med personlig integritet. De som skriker och är utåtagerande i skolan för att de inte längre står ut med förtrycket, men som får exempelvis diagnosen AdHD.

Och ytterligheten, hjärtat till mitt val av att starta FreeZone, en fantastisk stark och medveten 14-årig tjej som ville så mycket med sitt liv och sina framtida barn. Hon berättade sin tunga hemlighet för mig, att hennes familj inte var hennes familj och de behandlade henne som något smutsigt, som en slav i hemmet utan någon möjlighet till att få vistas utanför hemmet efter skoltid. Hon var rädd för att bli bortförd till hemlandet med konsekvensen att dödas eller giftas bort då de hittat en manlig klasskompistelefonnummer i hennes telefon. Vi kontaktade ett skyddat boende som gjorde samma riskbedömning som jag, att hon behövde lämna hemmet, innan vi vände oss till socialförvaltningen med en anmälan. De förstod inte allvaret i situationen, flickan tappade förtroendet och blev ännu räddare och veckan därpå var hon borta. Hon hade förts ur landet, precis som hon var rädd för. Vem är hon idag? Lever hon idag?

Dessa tjejer finns i stora mängder överallt i Sverige och de förövas sina rättigheter dagligen, både i hemmet och från samhället, utan hopp om en förändring. Deras drömmar om ett egen skapat liv med egna mål bankas ur dem på olika sätt i takt med åren.

Det är för dessa jag startade FreeZone 2013 och som vi på FreeZone kämpar för dagligen.