Välkommen till FreeZone Viktoria!

  • 2018-02-19

Vi är glada för att hälsa Viktoria Nordén välkommen till FreeZone. Här berättar vår nya samordnare lite mer om sig själv.

Jag är utbildad socionom och har under mina yrkesverksamma år på olika sätt arbetat med barns och ungas rättigheter. Jag har bland annat arbetat med utbytesprogram mellan olika länder och sänt ut volontärer i världen för att jobba med och för barns rättigheter. Under åren 2012-2016 bodde jag och min familj i Addis Ababa, Etiopien, där vi arbetade med att utbilda ledare för den nationella kyrkan. I det etiopiska samhället kom vi i kontakt med barn och unga vars rättigheter till ett liv i frihet ständigt förbisågs. Att leva i fattigdom och utanförskap, under hedersnormer, genomgå könsstympning och få sina rättigheter kränkta är en vardag för många i landet. Efter hemkomsten till Sverige började jag arbeta som utredande socialsekreterare på Flyktingenheten, ensamkommande i Lund. Målgruppen barn som flytt kom snart att ligga mig varmt om hjärtat.

För mig är allas lika värde en självklarhet och jag är glad att, genom det arbete FreeZone gör, få möjligheten att bidra till att ungas rätt till ett liv i frihet blir tillgodosedda i Sverige. För att samhället i stort ska förändras krävs det att vi alla verkar för människans lika värde. I FreeZone finns en plattform för att finnas med och påverka hur unga blir bemötta och hur deras rättigheter tillgodoses. Jag ser fram emot att få arbeta både med de yrkesverksamma som möter de unga, men också att få interagera med och arbeta direkt med de unga.