Se filmen om Fria zoner här!

  • 2018-01-31

Skånes fria zoner är ett projekt som drivs av FreeZone och finansieras av Arvsfonden och Länsstyrelsen i Skåne. Det pågår mellan 2014 och 2017 i syfte att stärka barns och ungas rättigheter och förebygga hedersrelaterat förtryck. Projektet har varit verksamt i sex skånska kommuner och bl.a. omfattat metodutveckling, utbildning och handledning, strukturellt utvecklingsarbete och rättighetsfokuserade ungdomsaktiviteter.

Nedan kan du se några av deltagarna berätta om sina erfarenheter av arbetet! Och för att läsa utvärderingsrapporten i sin helhet går du hit.

Den långa versionen

Den korta versionen