Nätverksträff 15/2 – strategier mot hedersförtryck

  • 2018-01-25

Vad?
Regionalt nätverk för frågor som rör hedersrelaterad problematik och begränsningar av barns och ungas livsutrymmen. Nätverket syftar till att stärka samverkan i praktiken, utbyta erfarenheter över kommungränser och förbättra rutiner, strategiskt bemötande och stöd med målet att stoppa alla former av hedersförtryck. 

När?
Torsdag den 15 februari kl. 10:00-12:00

Var?
HD-huset, Vasatorpsvägen 1 i Helsingborg (Styrelserummet)

Vem?
Vi välkomnar alla yrkesverksamma i Skåne som kommer i kontakt med hedersrelaterade frågor i sitt arbete. Det spelar ingen roll om du jobbar i offentlig sektor eller i en ideell organisation.

I december hade nätverket den första träffen där deltagarnas behov och förväntningar diskuterades med hjälp av lösningsfokuserade frågor. Framgångar, utmaningar och strategier på respektive arbetsplats samt brister kring handlingsplaner och rutiner var återkommande teman.

Hoppas att vi ses den 15/2! Sprid gärna och tipsa era kolleger. Anmäl deltagande genom att mejla till ebba@freezone.se. Sista anmälningsdag är den 5 februari 2018.

Foto: rawpixel.com