Ledarutbildning i Fria Zoner

  • 2018-04-26

FreeZones ledarutbildning i det stärkande och rättighetsbaserade metodmaterialet Fria Zoner har haft sina två första utbildningstillfällen under våren. 15 yrkesverksamma i Skåne som möter barn och unga i sitt arbete deltar i kursen under våren. Vid det första tillfället fick deltagarna diskutera normer, att vara zonledare, barnperspektiv och mänskliga rättigheter. Deltagarna fick även fördjupa sig i barnkonventionen och hur de kan arbeta ännu mer barnrättsbaserat.

Den andra dagen handlade i huvudsak om hedersrelaterat våld och förtryck samt könsstympning. Deltagarna fick lyssna till Sabina Landstedt från Norrköpings tjejjour som berättade om heder och hur det tar sig uttryck. Anissa Mohammad från Länsstyrelsen Östergötland pratade om könsstympning och dess konsekvenser som en del i hedersområdet. Alla fick under dagen många tankeställare, goda diskussioner och funderingar på hur vi kan bemöta och stödja hedersutsatta unga på bästa sätt.

FreeZones utbildning i Fria zoner riktar sig till dig som är yrkesverksam i Skåne och möter barn och unga i ditt arbete. Kursen är en del av en jämställdhetsfrämjande och våldspreventiv satsning för att förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt stärka ungas rättigheter.

Utbildningen ger kunskap och praktiska redskap för att du ska kunna arbeta med Fria zoners metodmaterial genom att leda stärkande, rättighetsfokuserade gruppforum för tjejer och killar, workshops eller andra samtalsformer.

Satsningen möjliggörs genom stöd från Länsstyrelsen i Skåne, Helsingborgs stad och Arvsfonden.

Följ oss på facebook och instagram för att hålla utkik efter utbildningen till hösten.