Lär känna vår praktikant Ofelia!

  • 2018-01-31

Under våren har FreeZoneteamet fått förstärkning av två engagerade praktikanter. Vi låter dessa stjärnor presentera sig här under veckan. Ofelia Wahlberg studerar till socionom i Malmö, gillar dans och socialt arbete med ungdomar – gärna i kombination. Välkommen Ofelia!

Hej Ofelia! Varför är du praktikant på FreeZone?

Jag har valt att göra min praktik på FreeZone för att det är en organisation som arbetar med frågor jag tycker är viktiga. FreeZone lyfter ämnen och vågar ta i sådant som annars rätt ofta är undertryckt i samhället, det tycker jag om. Det behövs fler människor som gör det. 

Vad är det bästa med FreeZone?

FreeZone arbetar utifrån en grundsyn på människan om allas lika värde och står upp för och jobbar för de rättigheter en människa faktiskt har. I arbetet reflekterar FreeZone kring normer, samhället och olika situationer människor kan befinna sig i. Jag tycker om det. Jag tror det är större chans att verka inkluderande istället för stigmatiserande och uteslutande med ett sådant förhållningssätt. Att FreeZone i sitt arbete både riktar sig till unga men även till de vuxna som finns runt omkring ungdomarna tror jag är stärkande. Arbetet blir på så sätt mer långsiktigt och hållbart.  

Vad är det svåraste med praktikuppdraget?

Jag tycker det är jobbigt att uppleva, se och höra saker som känns kränkande eller orättvisa. Det ger mig en drivkraft till att vilja göra något samtidigt som det också kan lämna en känsla av frustration och ilska, sorg… 

Om du fick bestämma, vad skulle du vilja förändra i samhället för att alla barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda?

Det är en stor och svår fråga. Det kanske är just normer vi bör fundera kring, de vilar på en typ av grundmoral vilka samhällen, grupper, människor o.s.v. styrs utav. Därför måste vi prata om normer och våra sätt att vara och handla på