Lär känna vår praktikant Ebba!

  • 2017-10-26

Den här hösten har vi fått förstärkning av Ebba som bland annat sitter i stödchatten på www.dinarattigheter.se

Vår praktikant Ebba utbildar sig till människorättsvetare vid Lunds universitet. Vid sidan av kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter studerar hon även juridik och hoppas kunna arbeta med rättighetsfrågor efter examen.

Hej Ebba! Varför är du praktikant på FreeZone?
Jag har haft förmånen att växa upp i ett tryggt hem med många privilegier. Vetskapen om att det finns många som inte haft samma livsvillkor fick mig att vilja arbeta med mänskliga rättigheter. Jag bestämde mig för att vara med i kampen för ett samhälle där alla barn och ungdomar får leva i trygghet och i frihet. Att praktisera på FreeZone blev därför ett självklart val då de kämpar för att alla barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Vad är det bästa med FreeZone?
Att FreeZone sprider kunskap om hur vuxna ska bemöta barn och ungdomar som riskerar att leva med hedersrelaterat våld, hot och förtryck. Många vuxna uttrycker att deras bristande kunskaper gör att de inte vågar ta tag i frågan, därför tycker jag att FreeZone:s arbete är väldigt viktigt!

Vad är det svåraste med praktikuppdraget?
Det är att hantera frustrationen som byggs upp inom mig när jag träffar ungdomar som mår dåligt och som får sina rättigheter kränkta dagligen, där de berättar att de inte har någon vuxen runt omkring sig som vågar lyssna och hjälpa. 

Om du fick bestämma, vad skulle du ändra för de ungdomar som drabbas av hedersförtryck?
Jag skulle se till att alla (både barn och vuxna) får grundläggande kunskap om hedersförtryck och om sina rättigheter. På så sätt tror jag att fler unga skulle bli medvetna om sina rättigheter och fler vuxna skulle våga se och ta tag i problemen.