Kritik mot att JO inte utreder mordet på asylsökande gifta 16-åringen Marzieh

  • 2016-12-01

Nationella kompetensteamet mot hedersvåld är kritiska till att JO inte kommer granska myndigheternas agerande i samband med mordet på en gift 16-årig ensamkommande flicka i Hökarängen i Stockholm.

Här är ett utdrag från JO:s beslut:

“De granskade handlingarna innehåller inte någon uppgift om att socialtjänsten hade någon närmare kännedom om barnets äktenskap eller att socialtjänsten av den anledningen behövde ingripa till barnets skydd eller stöd.”

Myndigheter uppger att de inte hade kännedom om att hon var gift. FreeZone menar att det är just detta argument som borde vara skäl för att utreda myndigheternas agerande. Vilka frågor ställdes, vilka ställdes inte? Det var känt att hon var rädd – varför räckte inte det för att ge henne adekvat skydd?

Läs mer om fallet här och här.