Johanna Salama medverkar i SVT med Free You

  • 2017-06-13

Enligt Bris ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga. Mellan 2015 och 2016 ökade samtalen med Bris och den största antalet av samtalen handlade om psykisk ohälsa. Nu har FreeZone tagit fram en gratis webbkurs som ska stärka de ungas självkänsla och höja den psykiska hälsan.

 

-Varje övning leder till att deltagaren kommer närmare sig själv för att stärka sig. Vi är vana vid att tänka negativt om oss själva men på Free You ska man tänka motsatsen säger Johanna Salama som är grundare till FreeZone och Free You.

 

Sara Johansson och Amanda Paulson går andra året i gymnasiet och är två av fem personer som fått testa det digitala verktyget Free You när den lanserades i början av maj 2017. De tycker att det är bra att kursen är på Internet.

-Vissa ungdomar vågar inte söka hjälp hos vuxna och därför är det bra att det sker via Internet, säger Sara Johansson.

Sara och Amanda tror att verktyget kan bli ett viktigt hjälpmedel för många.

– Jag har lärt mig att tänka positivt om mig själv och att reflektera över vad det är som gör att jag mår som jag mår, säger Sara.

Amanda har under sin uppväxt haft en låg självkänsla.

– Jag hade behövt ett hjälpmedel för att höja min självkänsla och man tänker att man kan prata med läraren men man får inte alltid hjälp.

Delar av webbkursen handlar också om psykisk stress och hur man kan hantera den. Johanna Salama som jobbat i många år med unga agerade när hon såg att unga mår dåligt.

 

– Jag hoppas att det kommer att leda till att många unga får kännedom om Free You. Här ska de inte känna sig maktlösa utan här får de konkret hjälp till vad de behöver göra.

 

SVT inslaget gjordes av Petra Olsson och går att lyssna på här: https://www.svtplay.se/klipp/13881132/digitalt-verktyg-ska-starka-ungas-sjalvkansla

 

Sveriges Radio om Free You: https://freezone.se/aktuellt/psykisk-ohalsa-som-kan-vandas-till-psykisk-god-halsa/

 

Andra nyheter om Free You: https://freezone.se/aktuellt/freezone-lanserar-freeyou-for-att-motverka-ungas-psykiska-ohalsa/