Inbjudan till nätverksträff!

  • 2017-11-02

Vi på FreeZone har uppmärksammat att det finns en efterfrågan av ett nätverk mellan yrkesverksamma som möter unga i en hederskontext. Därför kan vi stolt meddela att vi nu bjuder in till en första nätverksträff! Att ingå i nätverket är dessutom helt kostnadsfritt.

När? Den 4:e december, kl. 9.30-12.00

Var? I HD-huset i Helsingborg. Adress: Vasatorpsvägen 1, 254 57 Helsingborg

Vad erbjuds? Fika och en möjlighet att få utbyta kunskap och erfarenheter med varandra.

Vem är välkommen? Alla som arbetar med barn eller ungdomar och möter hedersrelaterade frågor i sitt arbete. Du är välkommen att ta med dig kollegor och andra yrkesverksamma som kan ha nytta av att vara en del av det här nätverket. Det är viktigt att du anmäler hur många ni är som kommer.

Vad händer sedan? Utifrån vilka behov ni känner att ni har är förhoppningen att vi sedan kan träffas en gång i kvartalet alternativt två gånger per år. Era behov avgör!

Anmäl dig och eventuella kollegor genom att skicka ett mejl till: ebba@freezone.se
Vänligen meddela om ni har specialkost så att vi kan ordna fika till alla.

Observera, sista anmälningsdag är den 24 november 2017.

Varmt välkomna!