Heldagskonferens samlar erfarenheterna från Fria zoner

  • 2017-09-14

Efter tre år med projektet Fria Zoner som gjorts möjligt med stöd av Arvsfonden och Länsstyrelsen i Skåne, är det nu dags att utvärdera vårt arbete. Den 10 oktober bjuder vi därför in involverade och intresserade till en utvärderingskonferens i Helsingborg.

Vi har under våren intervjuat deltagare i projektet i de olika kommunerna. Ungdomar, zonledare, samordnare och chefer har alla värdefulla erfarenheter av arbetet som vi kan utvecklas och lära oss av när vi driver det hedersförebyggande arbetet vidare.

På konferensen presenteras resultat och erfarenheter av projektet, som också samlas i en utvärderingsrapport. Förberedelserna har nu dragit igång på allvar och en del av detta är att filma personer som på olika sätt varit delaktiga i projektet. Vi har under den senaste veckan besökt två skolor där Fria Zoner har genomförts för att prata med rektorerna kring deras tankar och erfarenheter. Vi har även intervjuat Stina Malmqvist, hederssamordnare i Lund, för att få hennes syn på arbetet. Resultatet kommer ni få möjlighet att ta del av under konferensdagen, tillsammans med föreläsningar av bland annat Juno Blom, utvecklingssamordnare Länsstyrelsen Östergötland.

Vi är glada över den stora förfrågan om deltagande som funnits kring konferensen. Det innebär dock att platserna redan är fullbokade.