FreeZones team blir barnrättsstrateger

  • 2017-03-02

Som barnrättsorganisation arbetar vi ständigt för att stärka vår egen och andras kunskap om och verktyg för att stärka barns rättigheter i praktiken. Hela teamet har nu påbörjat resan till att bli diplomerade barnrättsstrateger!

Första utbildningsdagen fördjupade vi oss bland annat i vem som är ett barn (inte så enkelt som en kan tro), om ett barn kan representera “barn”, gränser för skydd och delaktighet, vad ett barns bästa är och vem som har makten att definiera det.
Vi ser fram emot att sprida nya perspektiv och nycklar till alla er som är involverade i FreeZones arbete!
#childrensrights #childrights #barnrätt