FreeZones personal är nyblivna barnrättsstrateger

  • 2017-06-15

FreeZones medarbetare är nu fyra av fyrtio barnrättsstrateger som utbildades i Skåne i år. Totalt finns det 210 barnrättsstrateger i hela Skåne.

Syftet med utbildningen är att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter. Med denna kunskap har FreeZones medarbetare både kunskap och verktyg för att tillämpa rättigheterna i konventionen, både i teori och praktisk arbete. Utbildningen innefattar kunskap om konventionen, kunskap om barnperspektiv, lagstiftning och implementering.

FreeZones medarbetare är således strategiska nyckelpersoner i Skåne som har möjlighet att arbeta med genomförandet av konventionen i de kommuner och arbetsplatser där ett intresse för samarbete finns.

Den 1 januari 2018 blir barnkonventionen till lag i Sverige och är du en kommun, arbetsplats eller organisation som vill utveckla din verksamhet vad gäller konventionen kan du höra av dig till FreeZone till exempel.

-Vi kommer att hålla i olika interaktiva workshops där vi utgår ifrån barnkonventionens grundprinciper och artiklar som stärker att barn och unga har rätt till sitt eget liv, till sin utveckling och att varje person ska få känna sitt värde och har rätt att utvecklas i frihet vilket också är FreeZones syfte, säger Johanna Salama som är verksamhetsansvarig på FreeZone.

 

Syftet med FreeZones workshops är att barn och ungdomar ska få en förståelse för hur de här artiklarna och principerna berör deras liv.

 

– Vi kommer också att ha workshops för skolpersonal, pedagoger och andra utifrån barnkonventionen och hur man kan arbeta med barnkonventionen med sina elever, fortsätter Johanna Salama.

 

Vill du/din organisation/din arbetsplats veta mer om FreeZones workshops eller vill du göra en beställning kan du höra av dig till Johanna Salama:

johanna@freezone.se