FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten.

I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar och beslutsfattare, där vi ger ungdomar en möjlighet att få sina röster hörda.

I oktober firade vi av vårt treåriga Arvsfondsprojekt “Skånes Fria Zoner”. Det gjordes genom att anordna en heldagskonferens för ett hundratal personer.  Juno Blom och Kenjiro Sato gästföreläste om hedersfrågor och traumabearbetning. Sveriges Radio intervjuade Freezone:s grundare Johanna Salama. Under oktober deltog FreeZone även på två kärleksveckor, där vi pratade kärlek och rättigheter med högstadie- och gymnasieelever.

  

I november åkte FreeZone till Jönköping för att delta på MR-dagarna. Vi var där för att inspirera, inspireras och knyta band med andra verksamheter.

I december diskuterade vi barns rättigheter med lokala politiker i Helsingborg. Där uppmärksammade vi politikerna om att barns åsikter ska tas hänsyn till vid alla beslut som rör barn. Vi har även startat upp ett regionalt nätverk där vi bjuder in alla yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och ungdomar i en hederskontext. Den första träffen hölls i början av december och förhoppningen är att nätverket med tiden kommer att växa och bli en plattform för diskussioner och erfarenhetsutbyte.

  

Sammanfattningsvis har det varit en händelserik höst inom FreeZone. Avslutade projekt har redovisats och nya projekt har planerats. Vi har tackat av vår medarbetare Caroline som har varit med sedan FreeZone skapades, samt fått utökning genom vår nuvarande praktikant Ebba.

Med det vill vi tacka alla som på olika sätt varit med oss under höstens resa. Nu ser vi fram emot att samla krafter inför nya äventyr under 2018.

 

Foto: Blaise Vonlanthen