FreeZone har firat av projektet Skånes Fria Zoner

  • 2017-10-12

Den här veckan har vi firat av vårt treåriga arvsfondsprojekt Skånes Fria Zoner. Det gjordes med en fullspäckad heldagskonferens i HD-huset i Helsingborg.

Konferensens förmiddag tillägnades den målgrupp som lever med ett begränsat livsutrymme på grund av hedersnormer. Vi diskuterade vad som fungerar och vad som fortfarande brister i det hedersförebyggande arbetet. Juno Blom, som arbetar inom det nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, tog upp hur viktigt det är att vi inte blundar för den här målgruppen. Alla barn har rätt att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Hennes föreläsning kan du hitta på vår facebooksida.

Eftermiddagen inriktades på barn på flykt. Kenjiro Sato, som arbetar på barn- och ungdomsmottagningen för krigs- och tortyrskadade i Malmö, gästföreläste om trauma som barn som flytt bär på och behöver hjälp att bearbeta. Vi delade även med oss av våra kunskaper och erfarenheter från möten med unga som flytt till Sverige. På vår facebooksida kan du ta del av några av ungdomarnas egna berättelser. Starka berättelser som visar på att den här målgruppen är en fantastisk tillgång för Sverige, men att det krävs ett bättre bemötande från svenskarnas sida för att de ska få den hjälp de behöver.

Sveriges Radio kom förbi under dagen för att få en intervju med Johanna Salama. Intervjun kan du ta del av här.

Under de här åren har vi utbildat ett stort antal yrkesverksamma som nu både har kunskap och redskap för att bemöta ungdomar som lever eller riskerar att leva i en hederskontext. Vi har tagit fram ett metodmaterial som alla utbildade zonledare kan använda sig av för att hålla i samtalsgrupper med ungdomar mellan 13-22 år. Utöver det här har vi även tagit fram en gedigen handlingsplan som kommuner kan ta stöd av.

Även om projektavslutet innebär att finansieringen är slut, betyder det inte att FreeZones arbete är över. Vi kommer fortsättningsvis finnas som stöd för kommunerna och hålla i fler utbildningar för yrkesverksamma. Behovet av ökad kunskap är fortfarande stort!

Avslutningsvis vill vi tacka alla som deltog i konferensen. Nu fortsätter arbetet in i nästa fas och en nyckelfråga som vi skickar ut till ansvariga i kommunerna är: Hur förvaltar ni erfarenheterna av det här arbetet och tar det vidare?