FreeZone följer utvecklingen kring arbetet om barnkonventionen ska bli svensk lag

  • 2018-05-17

Propositionen där regeringen föreslår en lag om inkorporering av FN:s konvention om barns rättigheter är inlämnad. Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2020. Det är mycket som behövs göras för att lagen ska få så stor bärighet som möjligt. Regeringen har för avsikt att implementeringen ska ske på flera plan exempelvis genom vägledning, utbildning och samordning.

I samband med att förslaget lämnades in kom det även en nyöversättning av barnkonventionen. Vilket innebär att utöver språkliga förbättringar har det även gjorts förtydligande när det kommer till begrepp som tidigare var svårtolkade.

FreeZone bland många andra är positiva till förslaget. Vi tror att genom att barnkonventionen blir lag kommer den att stärka barns rättsliga ställning men också att det blir tydligt att barnkonventionen alltid måste beaktas och tillämpas vid alla beslut som gäller barn. Vi fortsätter att följa arbetet med spänning och se fram emot riksdagens beslutande i juni.

 

Vill ni läsa nyöversättningen finns den här: FN:s konvention om barnets rättigheter (i nyöversättning mars 2018)