FreeZone diskuterar barns rättigheter med politiker

  • 2017-11-30

Förra veckan anordnade Helsingborg stad aktiviteter för att uppmärksamma vikten av barnets perspektiv i politiska beslut. Under måndagen fick ett stort gäng politiker besöka olika skolor för att prata med barn från förstaklass till gymnasiet. Under fredagen medverkade FreeZone för att diskutera barnets perspektiv med lokala politiker.

Vi diskuterade vikten av att myndigheter och organisationer samarbetar och stärker varandras arbete. Vi kan inte se varandra som konkurrenter när det kommer till att uppfylla barns rättigheter.

Vi pratade även om faran med att vuxna tenderar att se till föräldrars perspektiv framför barnets perspektiv.

Politikerna diskuterade i vilka ärenden som kommunen ska ta hänsyn till barnets perspektiv. FreeZone uppmärksammade politikerna att barnets perspektiv ska tas hänsyn till i ALLA ärenden som rör barnet. FreeZone förklarade att frågan vi bör diskutera är inte NÄR utan HUR politiker ska säkerställa att barnets röst blir hörd.

FreeZone argumenterade även för att det inte räcker att utbilda barn om barnkonventionen, även vuxna måste få kunskap om barnets rättigheter för att vi i praktiken ska kunna säkerställa barn sina rättigheter.

 

(foto: Jason Rosewell )