FreeZone bygger broar på Mänskliga Rättighetsdagarna

  • 2017-11-10

FreeZone befinner sig i Jönköping för att delta i Mänskliga Rättighetsdagarna 2017. Vi tar del av aktuell forskning och erfarenheter från pågående initiativ för att stärka barns och ungas rättigheter för våra målgrupper. Vi inspirerar och inspireras. Och kanske viktigast – vi knyter nya kontakter och skapar samarbeten för framtiden. Vi vet att samverkan är en av nycklarna till ett framgångsrikt arbete för att främja rättigheter och jämställdhet, och därmed förebygga våld i praktiken.

MR-dagarna är en årlig konferens där organisationer från akademin, civilsamhället, offentlig sektor och (i begränsad omfattning) näringslivet delar med sig av sitt arbete inom området för mänskliga rättigheter. Yrkesverksamma och privatpersoner samlas för att utbyta erfarenheter och sprida kunskap till allmänheten. Årets tema är de mänskliga rättigheternas framtid. Många av seminarierna och paneldebatterna lyfter inkorporeringen av barnkonventionen, olika perspektiv på religion kopplat till MR samt nyanländas situation i Sverige. Vi gläds åt att dessa frågor, som alla är aktuella för FreeZones verksamhet, får utrymme under årets Mänskliga Rättighetsdagar!