Föreläsning om och med barn och unga som flytt till Sverige

  • 2017-05-05

På måndag håller FreeZone i en storföreläsning på Comfort hotel i Helsingborg på temat barn och unga på flykt – med fokus på behov hos ungdomarna och personal som möter dem samt hur vi på ett bra sätt kan bemöta dessa behov. Det finns några platser kvar så om du inte har anmält dig än – gör det!

https://magnetevent.se/Event/barn-som-flyr-pa-egen-hand—en-forelasning-om-behov-bemotande-och-stod-14054/