Föreläsning om barn och unga som flyr på egen hand – behov och bemötande

  • 2017-03-31

Välkommen till en föreläsning om barn och ungdomar i transit och som flytt till Sverige på egen hand – om behov, bemötande och stöd.

Den här föreläsningen fördjupar kunskaper om barn och unga som har flytt till Sverige, hur de ser på platsen de kommer ifrån och platsen de kommer till, om orsaker till flykten, upplevelser på resan till Sverige och bemötandet i det nya landet. Vi pratar om psykisk ohälsa bland barn på flykt och hur vi kan förstå och bemöta de reaktioner som ungas livssituation kan utlösa.

Vi lyssnar på barn och vuxna som flytt och hur de tänker om sina erfarenheter, behov och det stöd och bemötande de fått i Sverige.

Oavsett om du är professionell eller som medmänniska möter nyanlända barn och ungdomar kan du inspireras av de redskap som vi använder för ett bra bemötande och psykosocialt stöd.

FreeZone har länge arbetat stärkande och rättighetsbaserat med unga tjejer som har begränsade livsutrymmen på grund av hedersnormer.

Sedan hösten 2016 har vi undersökt behoven hos pojkar som kommit själv till Sverige genom djupintervjuer med pojkar och personal som möter dem. Vi har också arbetat med rättighetsbaserade och stärkande grupper för pojkar på boenden för att skapa bättre förståelse för vilka redskap för bemötande och stöd som bäst kan tillgodose dessa behov och säkerställa barnens rättigheter.

Anmälan

Föreläsningen är kostnadsfri men antalet platser är begränsat till 100 stycken och brukar fyllas upp snabbt så boka din plats i god tid!

 

Anmäl dig här!