Fokus på flickor som flytt i vårens storföreläsning

  • 2018-03-06

Socialstyrelsen släpper i slutet av april en helt ny vägledning till kommuner som möter barn som uppges vara gifta. Med anledning av det fördjupar vi oss i flickors olika situationer på flykt och under den första tiden i Sverige.

Under de senaste åren har fler och fler flickor varit på flykt och sökt skydd i Sverige. Rapporter visar på brister i stöd och bemötande, med icke tillgodosedda behov och rättigheter som följd. Varmt välkomna till en förmiddag med fokus på barn som flytt ensamma och/eller som kommit till Sverige med vårdnadshavare och uppges vara gifta.

Tina Trygg, utredare vid Socialstyrelsen introducerar en ny vägledning för att förbättra kommuners handläggning av ärenden som rör barn som har flytt till Sverige och uppges vara gifta. Hur kan kommuner och andra stödverksamheter agera i mötet med barn som uppges vara gifta och/eller har egna barn? Hur kan du som yrkesverksam eller beslutsfattare använda vägledningen på bästa sätt?

Patrik Lindgren, föreståndare för Boxholms Ungdomsboende berättar om erfarenheter från ett kommunalt boende för ensamkommande flickor som sökt skydd i Sverige.

Boendet tar också emot flickor med egna barn. Vad är viktigt att ta hänsyn till i arbetet på boendet? Och hur kan liknande verksamheter anpassas för att tillgodose flickors rätt till trygghet, stöd och utveckling?

Fler deltagare presenteras inom kort!

Missa inte detta tillfälle – föreläsningen är kostnadsfri men antalet platser begränsat till 100 st.

Anmäl dig här!