FreeZone medverkar på Mänskliga Rättigheterdagarna 2016

  • 2016-11-20

FreeZone deltog i Mänskliga Rättigheterdagarna 2016 i Malmö. Om du missade vårt seminarium om “Det dubbla förtrycket – när samhället sviker hedersutsatta barn” kan du se det här. MR-Dagarna bjöd också på andra intressanta samtal, bland annat om situationen för barn på flykt och hur starkt det svenska skyddet mot barnäktenskap egentligen är.

Tack #mrdagarna2016 för inspirerande samtal om mänskliga rättigheter och tack alla engagerade deltagare och kollegor som vi stötte på!