Regeringen presenterar ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld in nära relationer

  • 2016-11-16

Den 16 november presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer. En av åtgärderna i strategin är att regeringen avser att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det bedöms mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.

De tre nationella uppdragen om hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt uppdraget om stöd till myndigheter (inklusive universitet och högskolor) att jämställdhetintegrera sina verksamheter blir permanenta.

−Hedersrelaterade brott är oacceptabla. Fler brott måste upptäckas och mer måste göras för att lagföra gärningsmännen. Det måste vara tydligt att samhället ser mycket allvarligt på dessa brott. Vi tillsätter därför en utredning som ska se över möjligheterna att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund, säger justitieminister Morgan Johansson.

Läs strategin här.