Avslutad utbildning samt info kring konferensen 10/10

  • 2017-09-29

Vi är stolta över att få meddela att det nu finns 16 nya stjärnor i arbetet för barns och ungas rättigheter! Under fyra utbildningsdagar har vi gått igenom många olika områden så som självkänsla, hedersrelaterat våld och förtryck samt nonviolent communication. Vi har diskuterat förslaget om att göra Barnkonventionen till lag och testat på lösningsfokuserad samtalsmetodik. Nu är deltagarna redo att ta med sig sina kunskaper för att driva Fria Zoner på skolor runt om i Skåne.


Nu är vi snart inne i oktober månad och det innebär att vår heldagskonferens närmar sig med stormsteg. Den 10 oktober kommer vi att fira FreeZone:s treåriga arbete med Skånes Fria Zoner. Det gör vi genom att bjuda in föreläsaren Juno Blom och barnpsykiatrier vid TKT teamet i Malmö. Tillsammans kommer vi belysa framgångsfaktorerna i det hedersförebyggande arbetet. Vi kommer även diskutera vad som fortfarande brister och vad som behöver förändras, där vi fokuserar på de som ensamma flytt till Sverige, deras behov och psykiska hälsa respektive ohälsa.