Terminsstart och nytt utbildningstillfälle för blivande zonledare!

  • 2017-09-08

Vi fortsätter kämpa för ungas rätt till sina egna liv och kroppar!

 Under 4 heldagar i september kan yrkesverksamma som möter ungdomar i sina verksamheter få möjlighet att delta i FreeZones utbildning för nya zonledare. Utbildningsplatserna är begränsade till 18 stycken. Kontakta caroline@freezone.se vid frågor och anmälan.

 Ett rykande färskt, ännu starkare metodmaterial för samtalsgrupper med unga trycks inom kort – detta ingår till alla deltagare i zonledarutbildningen.

 
Gilla oss på FB och håll utkik efter fler kommande events och aktiviteter för både ungdomar och yrkesverksamma på vår Facebooksida 

Och du som jobbar i skolan! Kom ihåg att uppmärksamma och slå larm om en elev saknas efter sommarlovet!

 Tack alla som bidrar till vårt arbete

Läs mer om zonledarutbildningen här:

Kursbeskrivning

Den här utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam och möter barn och ungdomar i ditt arbete. Kursen på fyra heldagar syftar till att ge dig kunskap och verktyg för att kunna leda stärkande och rättighetsbaserade grupper med FreeZones program Fria zoner som riktar sig till barn och unga som lever med hedersnormer.

Efter avslutad kurs arbetar du aktivt med FreeZones metodmaterial genom att leda fria zoner, workshops och/eller med ett medvetet bemötande utifrån FreeZones metoder. Du får kostnadsfri handledning och stöd från FreeZone enligt överenskommelse samt erbjuds erfarenhetsutbyten med andra utbildade yrkesverksamma. Ett halvår efter utbildningen besvarar du en enkät om hur du har använt utbildningen.

I utbildningen ingår

  • Fördjupad kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld och att leva med hedersnormer, inklusive bland annat flickors och pojkars roller, barn- och tvångsäktenskap, hbtq och heder samt könsstympning

  • Lagar och mänskliga rättigheter (med fokus på barnkonventionen) relaterade till målgruppen barn och unga i en hederskontext

  • Att lära sig identifiera och se tecken på hedersproblematik

  • Rutiner och handlingsplaner för hedersrelaterade ärenden

  • Kunskap om normer, normkritik och normkreativitet

  • Introduktion till lösningsfokuserad samtalsmetodik

  • Kunskap om och verktyg för att stärka självkänsla och självförtroende

  • Kunskap om och verktyg för stresshantering

Praktiskt

Tid: Kl. 9-16.30 den 18, 19, 27 & 28 september 2017

Plats: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg

Utbildningen är kostnadsfri efter förankring hos chef samt motivering av hur utbildningens redskap kommer att användas i praktiken för att gynna barn och unga som lever med hedersnormer.

Photo by Tirza van Dijk on Unsplash