FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten. I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar […]

Läs mer

FreeZone deltar på kärleksveckan

  • 2017-10-19

Kärleksveckan är ett koncept där yrkesverksamma inom olika verksamheter går ihop för att skapa en vecka med rättighets- och kärlekstema på en utvald skola. Den här veckan medverkar FreeZone på två skolor för att prata kärlek och rättigheter med elever. Det blir en vecka som fylls med pyssel, klassrumsbesök och diskussioner med eleverna. Kärleksveckan ger eleverna […]

Läs mer

FreeZone har firat av projektet Skånes Fria Zoner

  • 2017-10-12

Den här veckan har vi firat av vårt treåriga arvsfondsprojekt Skånes Fria Zoner. Det gjordes med en fullspäckad heldagskonferens i HD-huset i Helsingborg. Konferensens förmiddag tillägnades den målgrupp som lever med ett begränsat livsutrymme på grund av hedersnormer. Vi diskuterade vad som fungerar och vad som fortfarande brister i det hedersförebyggande arbetet. Juno Blom, som […]

Läs mer