FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten. I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar […]

Läs mer

FreeZone har firat av projektet Skånes Fria Zoner

  • 2017-10-12

Den här veckan har vi firat av vårt treåriga arvsfondsprojekt Skånes Fria Zoner. Det gjordes med en fullspäckad heldagskonferens i HD-huset i Helsingborg. Konferensens förmiddag tillägnades den målgrupp som lever med ett begränsat livsutrymme på grund av hedersnormer. Vi diskuterade vad som fungerar och vad som fortfarande brister i det hedersförebyggande arbetet. Juno Blom, som […]

Läs mer

Heldagskonferens samlar erfarenheterna från Fria zoner

  • 2017-09-14

Efter tre år med projektet Fria Zoner som gjorts möjligt med stöd av Arvsfonden och Länsstyrelsen i Skåne, är det nu dags att utvärdera vårt arbete. Den 10 oktober bjuder vi därför in involverade och intresserade till en utvärderingskonferens i Helsingborg. Vi har under våren intervjuat deltagare i projektet i de olika kommunerna. Ungdomar, zonledare, […]

Läs mer

FreeZones personal är nyblivna barnrättsstrateger

  • 2017-06-15

FreeZones medarbetare är nu fyra av fyrtio barnrättsstrateger som utbildades i Skåne i år. Totalt finns det 210 barnrättsstrateger i hela Skåne. Syftet med utbildningen är att stärka genomförandet av barnets rättigheter i kommunala verksamheter. Med denna kunskap har FreeZones medarbetare både kunskap och verktyg för att tillämpa rättigheterna i konventionen, både i teori och […]

Läs mer

Johanna Salama medverkar i SVT med Free You

  • 2017-06-13

Enligt Bris ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga. Mellan 2015 och 2016 ökade samtalen med Bris och den största antalet av samtalen handlade om psykisk ohälsa. Nu har FreeZone tagit fram en gratis webbkurs som ska stärka de ungas självkänsla och höja den psykiska hälsan.   -Varje övning leder till att deltagaren kommer […]

Läs mer