Kärlek och rättigheter på schemat

  • 2018-02-09

Den här veckan har vi deltagit i en temavecka tillsammans med Kärleken är fri-gänget på en skola i Malmö. Vill du ordna en kärleksvecka på din skola? Kontakta RB lokalt för att ta reda på om det finns i din kommun!

Läs mer

FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten. I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar […]

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff!

  • 2017-11-02

Vi på FreeZone har uppmärksammat att det finns en efterfrågan av ett nätverk mellan yrkesverksamma som möter unga i en hederskontext. Därför kan vi stolt meddela att vi nu bjuder in till en första nätverksträff! Att ingå i nätverket är dessutom helt kostnadsfritt. När? Den 4:e december, kl. 9.30-12.00 Var? I HD-huset i Helsingborg. Adress: Vasatorpsvägen […]

Läs mer