Nyanlända flickors situation

  • 2018-04-24

Freezone arrangerar en föreläsning den 3 maj med fokus på nyanlända flickor med erfarenhet av flykt. Under de senaste åren har fler och fler flickor varit på flykt och sökt skydd i Sverige. Rapporter visar på brister i stöd och bemötande, med icke tillgodosedda behov och rättigheter som följd.

Läs mer

FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten. I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar […]

Läs mer

FreeZone har firat av projektet Skånes Fria Zoner

  • 2017-10-12

Den här veckan har vi firat av vårt treåriga arvsfondsprojekt Skånes Fria Zoner. Det gjordes med en fullspäckad heldagskonferens i HD-huset i Helsingborg. Konferensens förmiddag tillägnades den målgrupp som lever med ett begränsat livsutrymme på grund av hedersnormer. Vi diskuterade vad som fungerar och vad som fortfarande brister i det hedersförebyggande arbetet. Juno Blom, som […]

Läs mer

Föreläsning om och med barn och unga som flytt till Sverige

  • 2017-05-05

På måndag håller FreeZone i en storföreläsning på Comfort hotel i Helsingborg på temat barn och unga på flykt – med fokus på behov hos ungdomarna och personal som möter dem samt hur vi på ett bra sätt kan bemöta dessa behov. Det finns några platser kvar så om du inte har anmält dig än […]

Läs mer