Nyanlända flickors situation

  • 2018-04-24

Freezone arrangerar en föreläsning den 3 maj med fokus på nyanlända flickor med erfarenhet av flykt. Under de senaste åren har fler och fler flickor varit på flykt och sökt skydd i Sverige. Rapporter visar på brister i stöd och bemötande, med icke tillgodosedda behov och rättigheter som följd.

Läs mer

Kärlek och rättigheter på schemat

  • 2018-02-09

Den här veckan har vi deltagit i en temavecka tillsammans med Kärleken är fri-gänget på en skola i Malmö. Vill du ordna en kärleksvecka på din skola? Kontakta RB lokalt för att ta reda på om det finns i din kommun!

Läs mer

FreeZone tackar för det här året

  • 2017-12-14

Vinterledigheten närmar sig och det passar således bra att titta tillbaka på vad FreeZone haft för sig den här hösten. I september utbildade vi 16 nya zonledare i mänskliga rättigheter, psykisk hälsa och hedersförtryck. Vi bjöd även in politiker från Helsingborg att svara på frågor från en ungdomspanel. FreeZone fungerar som en brygga mellan ungdomar […]

Läs mer