Föreläsning om barn och unga som flyr på egen hand – behov och bemötande

  • 2017-03-31

Välkommen till en föreläsning om barn och ungdomar i transit och som flytt till Sverige på egen hand – om behov, bemötande och stöd. Den här föreläsningen fördjupar kunskaper om barn och unga som har flytt till Sverige, hur de ser på platsen de kommer ifrån och platsen de kommer till, om orsaker till flykten, […]

Läs mer