Välkommen till FreeZone Viktoria!

  • 2018-02-19

Vi är glada för att hälsa Viktoria Nordén välkommen till FreeZone. Här berättar vår nya samordnare lite mer om sig själv. Jag är utbildad socionom och har under mina yrkesverksamma år på olika sätt arbetat med barns och ungas rättigheter. Jag har bland annat arbetat med utbytesprogram mellan olika länder och sänt ut volontärer i […]

Läs mer

FreeZone kallar till årsmöte

  • 2018-02-12

FreeZone kallar till årsmöte onsdagen den 28 mars kl 11.00. Årsmötet hålls i FreeZones lokaler på HD-huset i Helsingborg. Möjlighet att istället ansluta till årsmötet per telefon kommer att finnas. Instruktioner om hur detta kommer att gå till skickas ut på mail innan årsmötet. Årsmöteshandlingarna kommer skickas ut per mail senast 7 dagar innan årsmötet.

Läs mer

Kärlek och rättigheter på schemat

  • 2018-02-09

Den här veckan har vi deltagit i en temavecka tillsammans med Kärleken är fri-gänget på en skola i Malmö. Vill du ordna en kärleksvecka på din skola? Kontakta RB lokalt för att ta reda på om det finns i din kommun!

Läs mer

Lära känna vår praktikant Sabina!

  • 2018-02-02

Jag har så länge jag kan minnas varit emot orättvisor, ojämlikhet och velat att alla ska känna att de har lika rättigheter. Jag har på flera olika sätt varit engagerad ideellt hela mitt vuxna liv för att vara en del av förändringen.

Läs mer

Läs FreeZones intervjustudie om behov hos och bemötande av nyanlända ungdomar

  • 2018-01-31

Den här rapporten är resultatet av en inledande behovsstudie som FreeZone genomfört under hösten 2016 och våren 2017. Behovsstudien är en del av projektet Skånes Fria Zoner (2014–2017) och har möjliggjorts med stöd av Allmänna Arvsfonden och Länsstyrelsen Skåne. Ett stort tack till alla ungdomar och yrkesverksamma som har ställt upp på intervjuer. Utan ert […]

Läs mer